Δακτυλογράφηση

Αναλαμβάνουμε τη δακτυλογράφηση και ψηφιοποίηση κάθε χειρογράφου στα Ελληνικά και σε όλες τις γλώσσες.

  • με εξαιρετική ταχύτητα·
  • συνέπεια στον χρόνο παράδοσης·
  • απαράμιλλη ακρίβεια και επαγγελματισμό·
  • στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς!

Οι επαγγελματίες δακτυλογράφοι μας, σε συνεργασία με έμπειρους διορθωτές, αναλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση κάθε είδους χειρόγραφων ή φωτογραφημένων-φωτοτυπημένων κειμένων, όπως:

  • νομικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβόλαια και άλλα,
  • προσωπικά και δημόσια έγγραφα,
  • λογοτεχνικά και ακαδημαϊκά κείμενα,
  • ισολογισμούς, καταλόγους και άλλα έγγραφα οικονομικής φύσης,
  • εργασίες και σημειώσεις μαθημάτων.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για μια άμεση, εξατομικευμένη προσφορά!